Hlavná obsah

Erb, zástava a pečiatka obce boli vysvätené a opäť dané do užívania počas osláv 750. výročia vzniku obce.

Erb obce: v zelenom štíte strieborné obrnené, striebornou šabľou so zlatou rukoväťou ozbrojené rameno, dolu po bokoch doplnené veľkými zlatými osemhrotými fazetovými hviezdami.

Vlajka obce: pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej a zelenej.