Hlavná obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu

volebné obdobie 2018-2022
- komisia plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie
Ing. Eugen Stemmer

členovia komisie
Romeo Banyák a Edita Ürögiová

Komisia verejného poriadku

volebné obdobie 2018-2022

- komisia vykonáva činnosti vedúce k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok na ochranu verejného poriadku..

predseda komisie
Károly Makki

členovia komisie
Ing. Iván Ürögi a PhDr. Pavel Domonkos