Fõ tartalom

369/1990 Törvény a községi önkormányzatokról ITT letölthető pdf formátumban.

A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére

VZN poplatok za rozvoj

ŠFRB felhívás

Szeparáció

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Felhívás regionális állatorvosi igazgatóság

Oznámenie ohľadne komunálnych volieb 2018

Oznamenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko

Výzva na predkladanie ponúk - Športová výbava

Zverejnenie počtu obyvateľov, oznámenie o určení poslancov a o utvorení obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obci.

Tájékoztatás  - választások a helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára - választások a helyi önkormányzati szervekbe

Általános megbocsátás ZVS - időtartalom meghosszabbítása

Tűzvédelmi értesítés

Értesítés Regionálna veterinárna potravinová správa

SMS a 112-re

Általános megbocsátás - ZVS

Gyűjtési naptár – műanyag szeparáció 2018-évre

Felhívás

Értesítés ADAX

Oznámenie Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Felhívás

Felhívás

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na stavebný dozor (zverejnené 23.06.2017)

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na externý manažment (zverejnené 23.06.2017)

Výzvu na predkladanie cenových ponúk na publicitu (zverejnené 23.06.2017)

Verejná vyhláška obstarávania Územného plánu obce Veľké Dvorníky  - oznámenie o predlženie lehoty na predloženie podkladov v rámci prípravných prác

Verejná vyhláška - Obstarávanie plánu obce Veľké Dvorníky - oznámenie o začatí obstarávania ÚPO a výzva na predloženie podkladov v rámci prípravných prác.

Výzva na predloženie ponuky - zverejnené 26.09.2016

Irányelv 2/2016

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Árajánlat-tételi felhívás - közzététel dátuma: 2015.01.22

Nagyudvarnok község gazdasági és szociális programja 2007 – 2013

A nem visszafizetendő támogatás dokumentációjának leírása a ,, Közvilágítás felújítására Nagyudvarnok községben.

Közlemény a hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a választópolgár részére - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Információ

Közlemény - Mezőgazdasági ügynökség

Tagok delegálása a választókörzetek bizottságaiba

Közlemény - képvislő-testületi ülés

Közlemény- szemét elszállítás

Obchodná verejná súťaž:

Výzva na predkladanie cenových ponúk. (podprahová zákazka)
Predmet obstarávania: 71320000-7 Inžinierske projektovanie
Názov projektu: CENTRUM ŠPORTU, ODDYCHU A SLUŽIEB – rekonštrukcia bývalého kultúrneho domu na nové využitie 30.11.2015

Közlemény- PET palackok és szemét elszállítása január 6-7

Kommunális hulladékelszállítás 2016-ban

Felhívás az új adóbevallási ívekről

Közlemény- keresési eljárás

Közlemény- választási igazolvány

Közlemény (Oznámenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie - zastavenie konania "Inžinierska bytová výstavba 23 RD vo Veľkých Dvorníkoch")

Nyilványos üzleti kiértékelésének protokollja 1/2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu s názvom „Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch.“ - 25.03.2016

Nagyudvarnoki község gazdasági és szociális programlya 2015-2020-évekre.

 

Közérdekvédelmi bizottság

2018-2022

A bizottság feladata határozni és cselekedni a közérdek védelmének érdekében a T. t. 357/2004 számú alkotmányrendelete értelmében, mely a közösségi tisztségviselők tevékenységét írja elő a közösségi érdekek védelme területén.

elnök:
Ing. Eugen Stemmer

tagok:
Štefan Volner, Edita Ürögiová

Közrendvédelmi bizottság

2018-2022

A bizottság feladata a közrendvédelem és a jobb feltételek kialakítása annak biztosítására

elnök:
Károly Makki

tagok:
Gábor Bíró, PhDr. Pavel Domonkos