Vytlačiť
Kategória: Občan
Prečítané: 12252x

Výsledky volieb

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Počet obyvateľov ku dňu 10.06.2022

Počet volebných obvodov a počet zvolených poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Oznámenie - dátum konania volieb a termín na odovzdanie kandidátnej listiny

Oznámenie - doručovanie

Oznámenie o odovzdaní kandidátnej listiny do orgánov samosprávy a delegačky do miestnej volebnej komisii

Oznámenie o odovzdaní kandidátnej listiny do orgánov samosprávy obcí a delegačky do miestnej volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva

Oznámenie